Τώρα.. ό,τι συμβαίνει – 29/10/17, Γεώργιος Κυριάκου, Η Ρομποτική Χειρουργική στην Ουρολογία