Θωμάς Αλεξίου - Επεμβατική Ακτινολογία & νόσοι του ήπατος και των χοληφόρων οδών