Πνευμονολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΣΥΜΙΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Πνευμονολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test