"Σκ Παρέα" - ΣΚΑΙ TV - 14/11/20 - Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης