Ορθοπεδικός, Διευθυντής Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής (MIS) Ισχίου-Γόνατος & Μυοσκελετικής Ογκολογίας, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Σακελλαρίου Βασίλειος
Ορθοπεδικός
Covid-19
Προπληρωμή Test