Ορθοπεδικός, Διευθυντής Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής (MIS) Ισχίου-Γόνατος & Μυοσκελετικής Ογκολογίας, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Νανο-αρθροσκόπηση: Αποκατάσταση βλαβών στις αρθρώσεις με μια βελόνα

Γράφει ο Δρ. Βασίλειος Σακελλαρίου, Ορθοπεδικός, Διευθυντής Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής (MIS) Ισχίου-Γόνατος & Μυοσκελετικής Ογκολογίας, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Η νανο-αρθροσκοπική χειρουργική φέρνει επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο αποκαθίστανται οι βλάβες ακόμα και στις πιο μικρές και δυσπρόσιτες αρθρώσεις του σώματος, με την ελάχιστη δυνατή παρέμβαση και με άμεση ανάρρωση. Βελτιστοποιεί την αντιμετώπιση παθήσεων που μέχρι το πρόσφατο παρελθόν ήταν σχεδόν αδύνατον να αποκατασταθούν πλήρως με την παραδοσιακή αρθροσκόπηση ή η αποκατάσταση ήταν πιο μακρά σε διάρκεια και με μεγαλύτερο μετεγχειρητικό τραύμα.

Έχοντας ήδη μια δεκαετία ζωής στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η νανο-αρθροσκόπηση εφαρμόζεται εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών με εξαιρετικά αποτελέσματα. Εξέλιξη της παραδοσιακής αρθροσκόπησης, η νανο-αρθροσκόπηση βρίσκει μεγάλο πεδίο εφαρμογής στις μικρές και σύνθετες αρθρώσεις, στις οποίες συχνά η πρόσβαση είναι δύσκολη και η χρήση συμβατικών εργαλείων και τεχνικών δυσχεραίνει το έργο των ορθοπεδικών αυξάνοντας τον κίνδυνο κάποιου τραυματισμού.

Αντίθετα, με τη νανο – αρθροσκόπηση η όποια βλάβη αποκαθίσταται άμεσα, αναίμακτα και χωρίς κίνδυνο τραυματισμού της περιοχής ή μετεγχειρητικών επιπλοκών.

Η ελάχιστα επεμβατική αυτή διαδικασία πραγματοποιείται μέσα από μια πολύ μικρή οπή, στο  μέγεθος της βελόνας, μικρότερη δηλαδή από την αντίστοιχη της συμβατικής αρθροσκόπησης.

Τα νανο-εργαλεία που χρησιμοποιούνται, είναι επίσης πιο μικρά από τα συμβατικά.

Ενδεικτικά, το  νανο-αρθροσκόπιο είναι ένα πολύ μικρότερο εργαλείο από το παραδοσιακό αρθροσκόπιο, αλλά εύκαμπτο, με μεγαλύτερο εύρος κινήσεων και διάμετρο επέμβασης.

Ως αποτέλεσμα, μειώνεται σημαντικά ο κίνδυνος βλαβών και τραυματισμών που ενδέχεται να προκληθούν από τον χειρισμό παραδοσιακών αρθροσκοπικών εργαλείων. Συγκριτικά, το αποτύπωμα της νανο-αρθροσκόπησης στην άρθρωση σε σύγκριση με το αντίστοιχο μιας ανοικτής επέμβασης ή ακόμα και συμβατικής αρθροσκόπησης, ισοδυναμεί με ένα… «χάδι». Γι’ αυτό και μπορεί να πραγματοποιηθεί και με τοπική αναισθησία.

Με την αρωγή κάμερας υψηλής ανάλυσης γίνεται η διάγνωση των παθήσεων και σε συνδυασμό με το πολύ μεγάλο οπτικό πεδίο που έχει ο χειρουργός, προσεγγίζονται σημεία των αρθρώσεων που πριν ήταν δυσπρόσιτα.

Αποτελεί δε ισχυρό διαγνωστικό εργαλείο ακόμη και στην περίπτωση ασθενών που δεν μπορούν να υποβληθούν σε μαγνητική τομογραφία.

Η νανο- αρθροσκόπηση είναι διαδερμική τεχνική κι ως εκ τούτου ιδανική για την αποκατάσταση βλαβών σε αρθρώσεις όπως ο ώμος, το γόνατο, ο αγκώνας, η ποδοκνημική, η πηχαιοκαρπική και οι μικρές αρθρώσεις της χειρός και του ποδός.

Η νανο-αρθροσκόπηση έχει αλλάξει την πορεία της ανάρρωσης εξαλείφοντας σχεδόν την ακινητοποίηση που συνοδεύει τις ανοιχτές χειρουργικές επεμβάσεις λόγω τραυματισμού των μαλακών ιστών γύρω από την παθολογία-στόχο. Η εν λόγω τεχνική εστιάζει την ανάρρωση στον πρωτογενή τραυματισμό και επιτρέπει την άμεση κινητοποίηση.

Η διαφορά είναι εμφανής όσον αφορά σε παράγοντες, όπως η κινητοποίηση και ο πόνος. Όπως επιβεβαιώνουν πολλές μελέτες επί ασθενών που υποβλήθηκαν σε νανο-αρθροσκόπηση, η εν λόγω προσέγγιση έχει συνδεθεί με εξαιρετικά αποτελέσματα που αναφέρθηκαν από τους ασθενείς και υψηλά ποσοστά επιστροφής στην εργασία και τον αθλητισμό.

Ιατρός

Ορθοπεδικός, Διευθυντής Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής (MIS) Ισχίου-Γόνατος & Μυοσκελετικής Ογκολογίας, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών