Ρομποτική Θωρακοχειρουργική

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στην Κλινική Χειρουργικής Θώρακα του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης, γίνεται η έναρξη του προγράμματος Ρομποτικής Θωρακοχειρουργικής, για:

  • Καρκίνο του πνεύμονα ( Ρομποτική Λοβεκτομή- Λεμφαδενικός καθαρισμός, πνευμονεκτομή, τυπική και άτυπη τμηματεκτομή πνεύμονα)
  • Ρομποτική Χειρουργική όγκων μεσαυλίου
  • Ρομποτική Χειρουργική καλοήθων παθήσεων και όγκων

Η Κλινική Χειρουργικής Θώρακα του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης αξιοποιεί το τελευταίας γενιάς Ρομπότ Da Vinci Si HD - το μόνο στη Βόρεια Ελλάδα - και εξειδικευμένα εργαλεία για τις συγκεκριμένες επεμβάσεις για την εφαρμογή της Ρομποτικής Θωρακοχειρουργικής (RATSA).  

Με τη βοήθεια της Ρομποτικής θωρακοχειρουργικής, η προσέγγιση στο πνεύμονα γίνεται, με σχεδόν ελάχιστα επεμβατικό τρόπο, ενώ αντιμετωπίζονται δυσκολίες που προέκυπταν από ορισμένες ανατομικές θωρακοσκοπικές  εκτομές. Επίσης, διενεργείται ρομποτικός λεμφαδενικός καθαρισμός υψηλής ακρίβειας, για την αποφυγή της διασποράς καρκινικών κυττάρων.

Πλεονεκτήματα  Ρομποτικής Θωρακοχειρουργικής:

  • Μεγαλύτερη ακρίβεια και δεξιότητες στις χειρουργικές επεμβάσεις
  • Αποφυγή μεγάλων τομών και ταχύτερη ανάρρωση
  • 3D απεικόνιση του χειρουργικού πεδίο με μεγάλη μεγέθυνση
  • Ελαχιστοποίηση της απώλειας αίματος και του μετεγχειρητικού πόνου
  • Ελαχιστοποίηση των χειρουργικών και μετεγχειρητικών επιπλοκών
  • Μικρότερος χρόνος νοσηλεία

Η  ρομποτική χειρουργική, υπόσχεται και στοv τομέα της Θωρακοχειρουργικής να προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες κυρίως στον ογκολογικό ασθενή,  με ελάχιστα επεμβατικές και τραυματικές μεθόδους, χάρη στις νέες τεχνικές που εφαρμόζονται.

Covid-19
Προπληρωμή Test