Πρώτη Γραμμή - 19/6/2017, Αναστάσιος Ξιάρχος, Κύστη Κόκκυγος & Περιεδρικό Συρίγγιο