Ώρα Ελλάδος 7’ – OPEN TV - 12/12/2019, Μιχαήλ Καρύγιαννης