‘Ώρα Ελλάδος 7’ - 16/10/2019, Ιωάννης Τσαρούχας - Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου με τη μέθοδο ASI