Όλοι μας, δίπλα σας, και στα δύσκολα! (Μέτρα Ασφάλειας στις Κλινικές)