« Οφείλω στο γιατρό μου κ. Τσιρίδη ένα μεγάλο ευχαριστώ…»