Αγγειοχειρουργός, Διευθυντής Γ' Αγγειοχειρουργικής Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΜΠΙΣΔΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
Αγγειοχειρουργός