Αγγειοχειρουργός, Διευθυντής Γ' Αγγειοχειρουργικής Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Ιατρικό Αθηνών: Ολιστική Αντιμετώπιση Αγγειακών Παθήσεων στο Υβριδικό Χειρουργείο

Γράφει ο  Δρ. Θεοδόσιος Μπίσδας, Διευθυντής Γ’ Αγγειοχειρουργικής Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών.

  • Τι είναι το «υβριδικό χειρουργείο» και τι διαφορετικό έρχεται να δώσει;

Ως έννοια το υβριδικό χειρουργείο υπάρχει πολλά χρόνια και προέκυψε μέσα από την ανάγκη να δημιουργηθεί ένας χώρος ο οποίος να συνδυάζει το πλήρως άσηπτο περιβάλλον ενός συμβατικού χειρουργείου, με τις δυνατότητες διάγνωσης και ελάχιστα επεμβατικών διαδικασιών ενός αιμοδυναμικού εργαστηρίου. Στην ουσία, το υβριδικό χειρουργείο μας παρέχει τη δυνατότητα να πραγματοποιούμε περίπλοκες επεμβάσεις, είτε αφορούν στην αορτή, είτε τις καρωτίδες ή ένα διαβητικό πόδι, ελάχιστα επεμβατικά αλλά και με ανοικτή επέμβαση, εφόσον απαιτείται.  Με την πάροδο των ετών, η ιδέα του υβριδικού χειρουργείου εξελίχθηκε σε σημαντικό βαθμό και πλέον μπορούμε να μιλήσουμε για «ολιστική αγγειακή φροντίδα» των ασθενών, αυτό που στο εξωτερικό ονομάζουν “Total Vascular Care”. Αυτό έγινε εφικτό την προσθήκη του εξελιγμένου συστήματος Discovery IGS 7* στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών.

  • Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του υβριδικού χειρουργείου;

Οι δυνατότητες που μας προσφέρει η τεχνολογία σήμερα είναι πραγματικά εντυπωσιακές τόσο στη διάγνωση ενός προβλήματος όσο και στην αποκατάστασή του. Χάρη σε ένα εξελιγμένο πρόγραμμα Τεχνητής Νοημοσύνης, καθοδηγούμαστε μέσα στα αγγεία του ασθενούς, με τον ίδιο τρόπο που μια εφαρμογή όπως το Google Maps μας οδηγεί στον προορισμό μας! Με άλλα λόγια, κάνουμε ένα είδος χαρτογράφησης που μας επιτρέπει να μη χάνουμε πολύ χρόνο να εντοπίσουμε τον αγγείο-στόχο ή το όποιο πρόβλημα, ενώ ταυτόχρονα, αποφεύγουμε την πολύ μεγάλη δόση ακτινοβολίας, καθώς και τη χρήση σκιαγραφικού, που είναι τοξικό για τους νεφρούς.

Στο ίδιο πλαίσιο, έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε εκτύπωση του αγγείου (π.χ. της αορτής) σε τρισδιάστατο αντίγραφο (3D Printing). Αυτό μας επιτρέπει να σχεδιάσουμε και να διενεργήσουμε την επέμβαση πρώτα στο τρισδιάστατο αυτό μοντέλο και κατόπιν αυτού στον ασθενή.

Ιδιαίτερα σημαντική, ωστόσο, είναι η δυνατότητα που έχουμε να πραγματοποιούμε μια αξονική αγγειογραφία κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Αυτό σημαίνει ότι πριν ακόμα αφαιρέσουμε τα χειρουργικά εργαλεία από τον ασθενή και τον ξυπνήσουμε είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αν έχει πάει καλά η επέμβαση. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουμε ότι δε θα υπάρχει κάποια επιπλοκή κι ο ασθενής δε θα χρειαστεί να εγχειριστεί ξανά. Αυτός ο έλεγχος ποιότητας του χειρουργείου, είναι μοναδικός!

  • Τι είδους επεμβάσεις πραγματοποιούνται στην υβριδική χειρουργική αίθουσα;

Αντιμετωπίζουμε όλο το φάσμα των αγγειακών παθήσεων από την καρωτίδα και την αορτή μέχρι τα αγγεία στα μικρά δάχτυλα των ποδιών. Ενδεικτικά, κάνουμε εμφύτευση στεντ στην καρωτίδα, αγγειοπλαστική των σπλαγχνικών κλάδων, ενδαγγειακή αποκατάσταση σύνθετων παθήσεων της αορτής (π.χ. ανευρύσματα ή αποφράξεις), ενδαγγειακή ή υβριδική αποκατάσταση αρτηριών σε ασθενείς με περιφερική αρτηριακή νόσο ή διαβητικό πόδι, καθώς και χωρίς τομές δημιουργίας αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας για αιμοκαθερόμενους. Επίσης, αντιμετωπίζουμε ενδαγγειακά την οξεία και χρόνια εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση, καθώς και την πνευμονική εμβολή.

  • Πόσες ειδικότητες εξυπηρετεί το υβριδικό χειρουργείο;

Το υβριδικό χειρουργείο επικεντρώνεται κυρίως σε καρδιαγγειακές παρεμβάσεις. Επομένως, αξιοποιείται κυρίως από αγγειοχειρουργούς, καρδιοχειρουργούς, καρδιολόγους και νευροακτινολόγους. Ωστόσο, υπήρξαν ορισμένες περιπτώσεις διεπιστημονικής συνεργασίας μεταξύ αγγειοχειρουργών και γενικών χειρουργών, καθώς επίσης και συμμετοχής θωρακοχειρουργών και πνευμονολόγων.

Ιατρός

Αγγειοχειρουργός, Διευθυντής Γ' Αγγειοχειρουργικής Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών