Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης - ΓΟΠ & Χειρουργική Αντιμετώπιση