Κλινική Ρομποτικής Ορθοπαιδικής Χειρουργικής λειτουργεί στο Διαβαλκανικό.

Covid-19
Προπληρωμή Test