Κλινική Ρομποτικής Ορθοπαιδικής Χειρουργικής λειτουργεί στο Διαβαλκανικό.