Κέντρο Μαστού

Το Κέντρο Μαστού καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ιατρικών υπηρεσιών από την πρόληψη μέχρι τη θεραπεία και την αποκατάσταση, με σκοπό και στόχο την ίαση, ακολουθώντας τις αυστηρές προδιαγραφές και κατευθυντήριες οδηγίες της EUSOMA (European Society of Breast Cancer Specialists).

Στο Κέντρο Μαστού εφαρμόζεται η διαδικασία one stop clinic, η οποία εξασφαλίζει ταχύτερη διάγνωση και αποφυγή ταλαιπωρίας από επαναλαμβανόμενες επισκέψεις.

Πρόληψη Παθήσεων Μαστού

Η πρώιμη διάγνωση εξασφαλίζει, στις περισσότερες περιπτώσεις, την επιτυχή αντιμετώπιση και ίαση.

Ο προληπτικός έλεγχος περιλαμβάνει:

 • Κλινική εξέταση από ειδικό μαστολόγο
 • Απεικονιστικό έλεγχο
 • Τήρηση ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς για τη συστηματική, διαχρονική παρακολούθησή του.

Θεραπεία Παθήσεων Μαστού

Το Κέντρο Μαστού ξεχωρίζει για τον τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό του, τους εξειδικευμένους ιατρούς του, τις σύγχρονες τεχνικές αντιμετώπισης του καρκίνου που εφαρμόζει, καθώς και τη διεπιστημονική αντιμετώπιση όλων των περιστατικών.

Έχοντας ως στόχο να προσφέρει μία ολοκληρωμένη ιατρική προσέγγιση στον ασθενή, το Κέντρο Μαστού συνεργάζεται με τις παρακάτω Ειδικότητες/Τμήματα:

 • Ακτινοδιαγνωστικό
 • Χειρουργική μαστού
 • Ογκολογικό - Παθολογικό
 • Παθολογοανατομικό
 • Ακτινοθεραπευτικό
 • Πλαστική Χειρουργική και Αποκατάσταση,
 • Πυρηνική Ιατρική
 • Ιατρείο Λεμφοιδήματος
 • Ψυχολογική Υποστήριξη

Το είδος της θεραπείας αποφασίζεται από το Ογκολογικό Συμβούλιο το οποίο μελετά όλες τις παραμέτρους, διασφαλίζοντας την επιστημονικά ορθή και εξατομικευμένη θεραπευτική αντιμετώπιση κάθε ασθενούς.

Χειρουργική Μαστού

Η χειρουργική ομάδα είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία Ιατρείου Προληπτικού Ελέγχου και Ιατρείου Συμπτωματικών Γυναικών και Μετεγχειρητικής Παρακολούθησης.

Το Κέντρο Μαστού στελεχώνεται από ειδικούς χειρουργούς, εξειδικευμένους στην αντιμετώπιση των παθήσεων του μαστού, με εμπειρία σε όλες τις σύγχρονες τεχνικές της χειρουργικής μαστού, όπως:

 • Βιοψία λεμφαδένα φρουρού
 • Ογκοπλαστική τμηματεκτομή (αφαίρεση τμήματος μαστού και ανάπλασή του με τοπικούς κρημνούς)
 • Μαστεκτομή με διατήρηση δέρματος (skin sparing) και σύγχρονη ανάπλαση μαστού
 • Μαστεκτομή με διατήρηση δέρματος - θηλής (nipple sparing) και σύγχρονη ανάπλαση μαστού
 • Αφαίρεση καλοήθων όγκων