Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής, Ιατρικό Ψυχικού

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Καρούσος Γεράσιμος
Παθολόγος - Διαβητολόγος