Ισάμ Μπανκουσλί - Καρκίνος Πεπτικού, Φαρμακευτική αντιμετώπιση