Γαστρεντερολόγος – Ηπατολόγος - Ειδική Υπερήχων, Διευθύντρια Γαστρεντερολογικής Κλινικής, Ιατρικό Π.Φαλήρου

ΗΠΑΤΙΤΙ∆Α Δ & Ε

Γράφουν οι Φωτεινή Λαούδη, MD PhD, Γαστρεντερολόγος, Διευθύντρια Γαστρεντερολογικού Τμήματος, Ιατρικό Π. Φαλήρου ο Hλίας Ξηρουχάκης – MD, Γαστρεντερολόγος, Συνεργάτης Γαστρεντερολογικού Τμήματος, Ιατρικό Π. Φαλήρου

ΥΠΑΡΧΕΙ ΗΠΑΤΙΤΙ∆Α ∆ΕΛΤΑ;

Ναι, οφείλεται σε έναν µικρού µεγέθους ιό, τον ιό ∆έλτα, που απαιτεί την παρουσία και του ιού της ηπατίτιδας Β.

15 εκατ. άνθρωποι παγκοσµίως έχουν χρόνια λοίµωξη Β και ∆έλτα.

Η βασική οδός µετάδοσης είναι η επαφή, κυρίως, σεξουαλική και µέσω αίµατος.

∆εν µεταδίδεται περιγεννητικά και λόγω των λεπτοµερών ελέγχων του αίµατος και των παραγώγων δεν αποτελούν κίνδυνο οι µεταγγίσεις.

Εκδηλώνεται ως οξεία ηπατίτιδα και στο µεγαλύτερο ποσοστό ασθενών αυτοπεριορίζεται. Λίγοι ασθενείς και σε ποσοστό περίπου 5% θα εκδηλώσουν χρόνια ηπατίτιδα ∆έλτα.

Η διάγνωση γίνεται µε τη διαπίστωση αντισωµάτων έναντι του ιού ∆έλτα, ιδίως, σε άτοµα αυξηµένου κινδύνου.

Η µόνη αποτελεσµατική µέθοδος αντιµετώπισης του ιού ∆έλτα είναι ο εµβολιασµός έναντι της Ηπατίτιδας Β.

ΥΠΑΡΧΕΙ ΗΠΑΤΙΤΙ∆Α Ε;

Ναι, οφείλεται στον ιό Ε και έχει χαρακτήρα ενδηµικό σε αναπτυσσόµενες χώρες.

Κάθε χρόνο 20 εκατ. άνθρωποι µολύνονται από τον ιό Ε και από αυτούς 55.000 θάνατοι σηµειώνονται ετησίως.

Οι συνήθεις τρόποι µετάδοσης είναι η εντεροστοµατική οδός, η επαφή µε µολυσµένα ζώα και τρόφιµα, µέσω αιµοκάθαρσης, κάθετη µετάδοση από τη µητέρα στο έµβρυο και µε µετάγγιση µολυσµένου αίµατος και προϊόντων.

Οι άνθρωποι που κινδυνεύουν περισσότερο είναι αυτοί που πάσχουν από χρόνια νόσο του ήπατος, οι µεταµοσχευµένοι, όσοι ακολουθούν χηµειοθεραπεία ή λαµβάνουν κορτιζόνη, οι ασθενείς µε HIV και οι έγκυες γυναίκες.

Εκδηλώνεται όπως κάθε οξεία ηπατίτιδα και συνήθως αυτοπεριορίζεται. Εάν γίνει χρόνια µπορεί να οδηγήσει σε κίρρωση.

Προς το παρόν το εµβόλιο υπάρχει, (υπό δοκιµή) στην Κίνα αλλά δεν έχει πάρει έγκριση σε άλλες χώρες.

Ιατρός

Γαστρεντερολόγος – Ηπατολόγος - Ειδική Υπερήχων, Διευθύντρια Γαστρεντερολογικής Κλινικής, Ιατρικό Π.Φαλήρου