Γαστρεντερολόγος – Ηπατολόγος, Διευθύντρια Γαστρεντερολογικής Κλινικής, Ιατρικό Π.Φαλήρου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Λαούδη Φωτεινή
Γαστρεντερολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test