Η Ακτινοθεραπεία στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του καρκίνου

Γράφει η:

Λουΐζα Βίνη,  MD, FRCR

Ακτινοθεραπεύτρια – Ογκολόγος

Διευθύντρια Τμήματος Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας

Ιατρικό Αθηνών

Η ακτινοθεραπεία αποτελεί κύρια μέθοδο θεραπείας του καρκίνου. Περίπου 60% των ασθενών εκτιμάται ότι θα λάβουν ακτινοθεραπεία σε κάποια φάση της διαδρομής της νόσου τους. Χορηγείται σαν ριζική θεραπεία με σκοπό την ίαση, και ανακουφιστική (για την αντιμετώπιση σοβαρών συμπτωμάτων) και συνδυάζεται με χειρουργική επέμβαση (προεγχειρητική, μετεγχειρητική), χημειοθεραπεία και ανοσοθεραπεία.

Η ακτινοθεραπεία είναι τοπική θεραπεία, γεγονός που σημαίνει ότι μπορεί να εφαρμοσθεί στην περιοχή της νόσου σχεδόν σε οποιαδήποτε εντόπιση στο σώμα. Σκοπός της είναι η καταστροφή των καρκινικών κυττάρων με την ακριβή χορήγηση της μέγιστης δυνατής δόσης ακτινοβολίας στον όγκο αλλά και με την μέγιστη προστασία των γειτονικών φυσιολογικών οργάνων. Αυτό επιτυγχάνεται με την χρήση εξελιγμένων τεχνικών ακτινοθεραπείας που στηρίζονται στον προσεκτικό σχεδιασμό και στην τεχνολογία των σύγχρονων γραμμικών επιταχυντών.

Εφαρμογή Σύγχρονης Ακτινοθεραπείας

Η ακτινοθεραπευτική διαδικασία αρχίζει με την τοποθέτηση του ασθενούς στην κατάλληλη θέση και την αποτελεσματική ακινητοποίηση της περιοχής θεραπείας και ακολουθεί η εξομοίωση (αξονική τομογραφία σχεδιασμού για ακριβέστερο ανατομικό εντοπισμό του όγκου-στόχου).

Με την σύντηξη των εικόνων των διαγνωστικών εξετάσεων (αξονική τομογραφία, μαγνητική τομογραφία, PET/CT scan) ο ακτινοθεραπευτής σχεδιάζει τον όγκο και τα γειτονικά φυσιολογικά όργανα. Χρησιμοποιώντας εξελιγμένα λογισμικά συστήματα σχεδιασμού, ο ακτινοφυσικός ακολούθως δημιουργεί το βέλτιστο πλάνο θεραπείας. Η διαδικασία του σχεδιασμού και του πλάνου θεραπείας, αποτελεί το σημαντικότερο βήμα για την επιτυχημένη χορήγηση της θεραπείας.

Η ακτινοθεραπεία συνήθως χορηγείται σε πολλαπλές συνεδρίες έως 35-40 καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή. Η διάρκεια της θεραπείας είναι  ελάχιστα λεπτά, είναι ανώδυνη και δεν απαιτείται νοσηλεία.

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να εφαρμοσθούν πιο σύντομα σχήματα με υψηλότερη ημερήσια δόση σε μικρότερο αριθμό συνεδριών - υποκλασματοποίηση.

Η ενημέρωση του ασθενούς για τα αναμενόμενα αποτελέσματα αλλά και για τις πιθανές παρενέργειες είναι καθοριστικής σημασίας για την καλή έκβαση της θεραπείας. Στον ασθενή οδηγίες δίνονται οδηγίες διατροφής και ενυδάτωσης, περιποίησης του σώματος, προληπτικής χρήσης φαρμακευτικών σκευασμάτων καθώς και πληροφορίες για την εμφάνιση παρενεργειών και την αντιμετώπισή τους. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα  είναι απαραίτητη η τακτική επαφή με τον Ιατρό ενώ πιθανώς να απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποιητική γενική κατάσταση του κάθε ασθενούς.

Υψηλή τεχνολογία για απόλυτη ακρίβεια

Στο Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, την τελευταία 20ετία, έχουμε θέσει σαν στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας εξατομικευμένης φροντίδας στους ογκολογικούς ασθενείς.

Με τον πλέον σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό εφαρμόζουμε τις πλέον σύγχρονες ακτινοθεραπευτικές τεχνικές οι οποίες επιτρέπουν την απόλυτη ακρίβεια στην στόχευση της ακτινοβολίας με την μεγαλύτερη προστασία των γειτονικών υγιών ιστών. Οι τεχνικές αυτές παρέχουν τη δυνατότητα αύξησης της δόσης στον όγκο-στόχο αυξάνοντας αντίστοιχα την πιθανότητα ίασης ενώ παράλληλα περιορίζεται ακόμα περισσότερο η δόση που λαμβάνουν τα υγιή όργανα και επομένως μειώνονται οι πιθανές παρενέργειες.

Εξατομίκευση της θεραπείας

Ο ογκολογικός ασθενής από την πρώτη του επαφή με το Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών αντιμετωπίζεται από ομάδα ειδικών που θα εξατομικεύσουν κάθε πτυχή της θεραπείας του.

Η εκτίμηση του κάθε ασθενούς και η επιλογή της ενδεικνυόμενης θεραπευτικής αγωγής λαμβάνεται με απόφαση του Ογκολογικού Συμβουλίου έχοντας σαν βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες αλλά και τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις του.

Εξειδικευμένο έμπειρο προσωπικό

Το Τμήμα μας είναι στελεχωμένο με ιδιαίτερα έμπειρους, άρτια εκπαιδευμένους Ακτινοθεραπευτές – Ογκολόγους με πολυετή κλινική εμπειρία, Ακτινοφυσικούς, Τεχνολόγους Ακτινοθεραπείας, νοσηλευτικό προσωπικό εξειδικευμένο στην Ογκολογία  και διοικητικό προσωπικό.

Όλο το προσωπικό έχει τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις και ακολουθεί πρόγραμμα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, ενώ ακολουθούνται Ευρωπαϊκά και Διεθνή πρωτόκολλα θεραπείας εξατομικευμένα στις ιδιαιτερότητες της αντιμετώπισης του κάθε ασθενούς και υπάρχει συμμετοχή σε ερευνητικά πρωτόκολλα και μελέτες.