Χρόνια Αποφρακτική πνευμονοπάθεια σε συνθήκες πανδημίας