Χρήστος Παπασιδέρης - Επεμβατικές πράξεις στη φλεβική θρόμβωση