Εκτελούμενες εξετάσεις  in Vivo - Σπινθηρογραφήματα

 • Σπινθηρογράφημα Οστών
 • Σπινθηρογράφημα Οστών τριών φάσεων
 • Gated Τομοσπινθηρογράφημα μυοκαρδίου με MIBI μετά από κόπωση και σε ηρεμία
 • Τομοσπινθηρογράφημα μυοκαρδίου μετά από κόπωση και σε ηρεμία
 • Ραδιοϊσοτοπική Κοιλιογραφία σε ηρεμία και υπό κόπωση
 • Ραδιοϊσοτοπική Κοιλιογραφία ηρεμίας
 • Σπινθηρογράφημα θυρεοειδούς με Tc-99rm
 • Σπινθηρογράφημα θυρεοειδούς με I-131 με πρόσληψη
 • Ολόσωμο Σπινθηρογράφημα με Ι-131
 • Σπινθηρογράφημα ΜΙΒΙ παραθυρεοειδών με MIBI και Tc-99m
 • Σπινθηρογράφημα νεφρών με Tc-99m DMSA
 • Δυναμική μελέτη νεφρών με Tc-99m DTPA (Νεφρόγραμμα)
 • Προσδιορισμός GFR
 • Ραδιοϊσοτοπική Κυστεογραφία έμμεση
 • Ραδιοϊσοτοπική Κυστεογραφία άμεση
 • Σπινθηρογράφημα αερώσεως πνευμόνων
 • Σπινθηρογράφημα αιμάτωσης πνευμόνων
 • Τομοσπινθηρογράφημα αιμάτωσης εγκεφάλου
 • Τομοσπινθηρογράφημα αιμάτωσης εγκεφάλου μετά από χορήγηση ακεταζολαμίδης
 • Τομοσπινθηρογράφημα DaTSCAN
 • Ραδιοϊσοτοπική δεξαμενογραφία
 • Σπινθηρογράφημα κοιλίας με επισπασμένα ερυθρά προς ανίχνευση αιμορραγίας
 • Σπινθηρογράφημα μεκελλείου αποφύσεως
 • Σπινθηρογράφημα χοληφόρων οδών
 • Ραδιοϊσοτοπική λεμφαγγειογραφία με νανοκολλοειδές
 • Σπινθηρογράφημα OCTREOTIDE
 • Σπινθηρογράφημα ολόσωμο Ga 67
 • Σπινθηρογράφημα επινεφριδίων με ιωδοχοληστερόλη
 • Σπινθηρογράφημα επινεφριδίων και ολόσωμο με Ι 123 ΜΙBG και I131 MIBG
 • Ραδιοϊσοτοπική μυελογραφία
 • Σπινθηρογράφημα μαστού με MIBI