Εκδήλωση για ιατρική ανδρολογική συνεργασία στη Θεσσαλονίκη