Δωρεάν Παραχώρηση Ιατρικού Περιστερίου - ΕΡΤ 31/03/2020 - Δρ. Βασίλειος Αποστολόπουλος