Δημήτριος Καραγιάννης - Πεπτικό σύστημα, ο 2ος εγκέφαλός μας