Αθλητικές κακώσεις με ελάχιστα επεμβατικές πράξεις και βιολογικά υλικά