Aρθροπλαστική Γονάτου

Οι επεμβάσεις αντικατάστασης των αρθρώσεων με αρθροπλαστική συνέβαλαν σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής ασθενών, οι οποίοι προηγουμένως ήταν καταδικασμένοι να ζουν με πόνο και αναπηρία.

Η αρθροπλαστική γόνατος είναι η εγχείρηση επιλογής για την αντιμετώπιση προχωρημένης αρθρίτιδας και ειδικότερα της οστεοαρθρίτιδας.

Η οστεοαρθρίτιδα του γόνατος είναι η πιο συχνή αιτία αρθροπάθειας του γόνατος και η συχνότητά της αυξάνεται σημαντικά με την πάροδο της ηλικίας.

Με την αρθροπλαστική γόνατος τα φθαρμένα μέρη του γόνατος αντικαθίστανται με τεχνητά υλικά.. Οι σύγχρονες προθέσεις έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής και προσεγγίζουν τη μηχανική του φυσιολογικού γόνατος.

Η αρθροπλαστική γόνατος μπορεί να είναι μερική ή ολική. Η μερική αρθροπλαστική γόνατος αφορά στην αναπλήρωση μόνο του φθαρμένου μέρους του γόνατος.

Η ολική αρθροπλαστική γόνατος αφορά στην αντικατάσταση του τραυματισμένου ή κατεστραμμένου μέρους του γόνατος με εμφυτεύματα.

Η αρθροπλαστική γόνατος μπορεί να γίνει είτε με ολική είτε με επισκληρίδια/ραχιαία αναισθησία. Ο ασθενής κάνει εισαγωγή στο νοσοκομείο μία ημέρα πριν την επέμβαση για προεγχειρητικό έλεγχο. Η χειρουργική επέμβαση αρθροπλαστικής γόνατος διαρκεί συνήθως από 1 έως 2 ώρες και γενικώς η παραμονή του ασθενή στο νοσοκομείο να είναι μόνο για λίγες ημέρες. Τα ράμματα αφαιρούνται δύο εβδομάδες μετά το χειρουργείο.

Μετεγχειρητικά ακολουθείται ένα ειδικό πρόγραμμα φυσικοθεραπείας για 3 - 4 εβδομάδες, ώσπου ο ασθενής να μπορεί να ανέβει σκάλες χωρίς βοήθεια. Η πλήρης επάνοδος σε όλες τις δραστηριότητες επιτυγχάνεται με την πάροδο 2 - 3 μηνών.

Η ολική αρθροπλαστική γόνατος αποτελεί την κλασική επέμβαση για τη θεραπεία του τελικού σταδίου οστεοαρθρίτιδας του γόνατος και περιλαμβάνει την αντικατάσταση ολόκληρης της άρθρωσης του γόνατος.

Σήμερα, η ολική αρθροπλαστική γόνατος είναι μια απολύτως ασφαλής επέμβαση με το ποσοστό των επιπλοκών να μην ξεπερνά το 1%. Το τεχνητό γόνατο που χρησιμοποιείται σήμερα είναι το αποτέλεσμα της προόδου της τεχνολογίας της ψηφιακής εποχής και της ρομποτικής τεχνολογίας. Το τεχνητό γόνατο κατασκευάζεται αφού λάβει υπόψη του όλες τις πληροφορίες για τις ανατομικές ιδιαιτερότητες του κάθε ασθενή.

Η ολική αρθροπλαστική γόνατος προσφέρει ανακούφιση από τον πόνο και αποκατάσταση του εύρους κίνησης της άρθρωσης. Ενδέχεται, όμως, σε κάποιες περιπτώσεις να εμφανιστούν λειτουργικοί περιορισμοί που αφορούν δραστηριότητες όπως σκύψιμο στα γόνατα, πλάγιες στροφές και μεταφορά φορτίων.

Η ολική αρθροπλαστική γόνατος έχει διάρκεια ζωής 15 - 20 έτη, μετά τα οποία θα χρειαστεί να αντικατασταθεί. Η διάρκεια ζωής της ολικής αρθροπλαστική γόνατος σχετίζεται ευθέως με την ποιότητα της χειρουργικής επέμβασης, αλλά και με το βαθμό καταπόνησης της άρθρωσης του ασθενούς κατόπιν του χειρουργείου.

Η μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική γόνατος αποτελεί μέθοδο που κερδίζει συνεχώς έδαφος και συνιστάται σε περίπτωση εντοπισμένης συμπτωματικής οστεοαρθρίτιδας γόνατος.

Παρόλο που μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα διαμερίσματα του γόνατος (πρόσθιο ή επιγονατιδομηριαία άρθρωση, έσω και έξω), η κύρια εφαρμογή της μονοδιαμερισματικής αρθροπλαστική γόνατος αφορά την αντικατάσταση του έσω τμήματος της άρθρωσης του γόνατος, το οποίο συχνότερα προσβάλλεται στην ιδιοπαθή οστεοαρθρίτιδα του γόνατος.

Η μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική γόνατος ενδείκνυται σε ασθενείς με προχωρημένη οστεοαρθρίτιδα του γόνατος, η οποία αντιμετωπίστηκε ανεπιτυχώς με τις συνήθεις συντηρητικές μεθόδους.

Η μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική γόνατος αποτελεί μία αξιόπιστη λύση για τη θεραπεία της εντοπισμένης οστεοαρθρίτιδας του γόνατος. Η μέθοδος συνδυάζεται με καλύτερη λειτουργία του γόνατος και λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο συγκριτικά με την ολική αρθροπλαστική γόνατος ή την υψηλή οστεοτομία κνήμης.

Τα μακροχρόνια αποτελέσματα δικαιολογούν την εφαρμογή της μονοδιαμερισματικής αρθροπλαστική γόνατος, καθώς είναι καλύτερα της οστεοτομίας και τουλάχιστον εφάμιλλα της ολικής αρθροπλαστικής. Η σωστή επιλογή ασθενών σε συνδυασμό με την ακριβή χειρουργική τεχνική και την εξέλιξη των υλικών μπορούν να εξασφαλίσουν το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα στους ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα γόνατος.

Τα πλεονεκτήματα της μονοδιαμερισματικής αρθροπλαστικής του γόνατος συγκριτικά με τις άλλες μεθόδους, ιδιαίτερα όταν αυτή πραγματοποιείται με μικρή προσπέλαση, είναι η διατήρηση των συνδεσμικών στοιχείων και του φυσιολογικού αρθρικού χόνδρου στα μη προσβληθέντα τμήματα του γόνατος, ο μικρότερος μετεγχειρητικός πόνος, η μικρότερη απώλεια αίματος, η γρηγορότερη κινητοποίηση του ασθενή και η πιο φυσιολογική κινηματική και λειτουργικότητα του γόνατος.

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, τα μακροχρόνια αποτελέσματα της μονοδιαμερισματικής αρθροπλαστικής του γόνατος είναι καλύτερα της οστεοτομίας και τουλάχιστον εφάμιλλα της ολικής αρθροπλαστικής του γόνατος.