Αντ1 News – 02/03/20, Γεώργιος Κυριάκου, Ανδρέας Ανδρέου