ΑΝΤ1 - 6/06/20 - Ανδρέας Λεωνίδου - Αρθροσκόπηση ώμου, χωρίς γενική αναισθησία