Ανευρύσματα Εγκεφάλου

Τα ανευρύσματα του εγκεφάλου δημιουργούνται σε σημεία των εγκεφαλικών αρτηριών όπου το τοίχωμά τους είτε έχει κάποιο δομικό ελάττωμα είτε δέχεται αυξημένες πιέσεις από την ροή του αίματος. Δεν είναι συγγενείς ανωμαλίες αλλά αναπτύσσονται μέσα σε αρκετά χρόνια σε κάποια αρτηρία η οποία παρουσιάζει κάποιους από τους παραπάνω προδιαθετικούς παράγοντες. Εχουν συνήθως σακοειδές σχήμα σαν ένας σάκος που αναπτύσσεται στο τοίχωμα της αρτηρίας. Ακολουθούν σχηματικά παραδείγματα ανευρυσμάτων εγκεφάλου:

Τα ανευρύσματα του εγκεφάλου παρουσιάζουν κίνδυνο ρήξεως και πρόκλησης αιμορραγίας στον εγκέφαλο (υπαραχνοειδής αιμορραγία, ενδοεγκεφαλικό αιμάτωμα κλπ) η οποία μπορεί να έχι σοβαρότατες συνέπειες για τον ασθενή. Για τον λόγο αυτό εφ’ όσον διαγνωσθεί ένα ανεύρυσμα εγκεφάλου πρέπει να αντιμετωπίζεται το συντομότερο δυνατόν.

Η αντιμετώπιση των ανευρυσμάτων για πολλά χρόνια γινόταν με κρανιοτομία και αποκλεισμό του ανευρύσματος με ένα η περισσότερα ειδικά κλιπς. Αυτή είναι μια πολύ βαρειά επέμβαση που συνοδεύεται από σημαντικούς κινδύνους και σήμερα πλέον έχει αντικατασταθεί από τον Εμβολισμό των ανευρυσμάτων, μία σύγχρονη ελάχιστα επεμβατική μέθοδο με άριστα αποτελέσματα και πολύ χαμηλό ποσοστό επιπλοκών.

Με τον Εμβολισμό δεν ανοίγεται το κρανίο αλλά διαμέσου της μηριαίας αρτηρίας καθοδηγείται ένα πολύ λεπτός μικροκαθετήρας στον εγκέφαλο και το άκρο του τοποθετείται μέσα στον σάκο του ανευρύσματος. Στην συνέχεια προωθούνται μέσα στο ανεύρυσμα ειδικά μικροσπειράματα εμβολισμού μέχρι να αποφραχθεί πλήρως ο σάκος του και να αποκλειστεί από την κυκλοφορία του αίματος.


Σχηματικά παραδείγματα εμβολισμού ανευρύσματος:

Τα αποτελέσματα του Εμβολισμού των ανευρυσμάτων είναι εξαιρετικά, συνοδεύονται από πολύ χαμηλά ποσοστά επιπλοκών και συνεπάγονται ελάχιστη ταλαιπωρία του ασθενούς. Ετσι, διεθνώς πρώτη επιλογή για την αντιμετώπιση των ανευρυσμάτων του εγκεφάλου αποτελεί ο Εμβολισμός, με την κρανιοτομία να παραμένει δεύτερη επιλογή για ένα μικρό ποσοστό ανευρυσμάτων στα οποία δεν μπορεί να εφαρμοστεί ο Εμβολισμός για τεχνικούς ή ανατομικούς λόγους.

Στις παρακάτω εικόνες απεικονίζονται τα αποτελέσματα Εμβολισμού πραγματικών ανευρυσμάτων εγκεφάλου:

Ανεύρυσμα πρόσθιας αναστομωτικής αρτηρίας πριν και μετά τον εμβολισμό

Ανεύρυσμα έσω καρωτίδος πριν και μετά τον εμβολισμό

Ανεύρισμα μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας πριν και μετά τον εμβολισμό