Ιατρικό Κέντρο Αθηνών: Διεθνής Πιστοποίηση του Εργαστηρίου Υπέρηχων Καρδιάς (Ηχοκαρδιολογίας) από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία (European Society of Cardiology- EACVI)

 

Γράφει ο Στέφανος Καραγιάννης, Καρδιολόγος, Διευθυντής Εργαστηρίου Ηχοκαρδιολογίας, Athens Heart Center, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Το Εργαστήριο Υπέρηχων Καρδιάς (Ηχοκαρδιολογίας), Athens Heart Center του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών έλαβε πιστοποιήσεις από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία (European Society of Cardiology - EACVI), που αφορούν, αντίστοιχα, στη διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων και συγκεκριμένα, για τις εξετάσεις Triplex  Καρδιάς, Stress Echo και Διοισοφάγεια Υπερηχοκαρδιογραφήματα.

Οι πιστοποιήσεις αυτές, διάρκειας 5 ετών, αποτελούν σημείο αναφοράς για τη λειτουργία ενός εργαστηρίου υπερήχων καρδιάς (Laboratory Accreditation) και καθιστούν το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, το μοναδικό ιδιωτικό νοσοκομείο στην Ελλάδα και ένα από τα ελάχιστα στην Ευρώπη που τις διαθέτουν.

Η ανωτέρω διεθνής επιστημονική αναγνώριση έρχεται ως επιστέγασμα της επιστημονικής κατάρτισης των ιατρών της ομάδας, της υψηλής τεχνολογίας των διαγνωστικών μέσων που διαθέτει το εργαστήριο, του τόπου οργάνωσης και λειτουργίας του αλλά και του μεγάλου αριθμού εξετάσεων που διενεργούνται κάθε χρόνο, οι οποίες ξεπερνούν τις 8.000 ανά έτος.

Με τη βοήθεια του state of the art βιοϊατρικού εξοπλισμού που διαθέτει το Εργαστήριο Ηχοκαρδιολογίας  διενεργούνται, καθημερινά, εξετάσεις με τη χρήση υπερήχων, ώστε να απεικονιστούν οι δομές της καρδίας και να διερευνηθούν πιθανά νοσήματα. Πιο συγκεκριμένα:

  • Triplex καρδιάς-Ανιούσας Αορτής-Αορτικού τόξου:

Απεικόνιση των δομών και της λειτουργίας της καρδιάς. Επιπλέον μελετάται παραμόρφωση (strain) του μυοκαρδίου, που αποτελεί πρώιμο και πολύ ευαίσθητο δείκτη, με εφαρμογή σε πληθώρα καρδιοπαθειών. Η ανιούσα αορτή και το αορτικό τόξο ελέγχονται ως προς τη μορφολογία τους και τη λειτουργικότητά τους. Στην απεικόνιση αυτή βοηθά ιδιαίτερα και η χρήση τρισδιάστατής-3D τεχνολογίας.

  • 2D και 3D Διοισοφάγειο ηχοκαρδιογράφημα:

Για διερεύνηση καρδιολογικών αιτιών εγκεφαλικών επεισοδίων, απεικόνιση θρόμβων, όγκων, επικοινωνιών, βαλβιδοπαθειών, ιδιαίτερα με τη 3D απεικόνιση.

  • Stress echo με δοβουταμίνη (Δυναμική Υπερηχοκαρδιογραφική Μελέτη):

To Stress Echoείναι μια εξέταση γρήγορη και αποτελεσματική, η οποία αξιοποιεί τους υπερήχους για τον έλεγχο της καρδιακής λειτουργίας σε συνθήκες φόρτισης-κόπωσης. Πραγματοποιείται με τη χρήση συγκεκριμένου πρωτοκόλλου και μας δίνει σημαντικές πληροφορίες τόσο για την συνολική όσο και για την τμηματική λειτουργία του μυοκαρδίου. Αποτελεί εξέταση εκλογής για γυναίκες και άνδρες η οποία προσφέρει:

  1. Έγκαιρη και Έγκυρη διάγνωση της στεφανιαίας νόσου, σε ένα ή περισσότερα αγγεία, σε ασθενείς με υποψία ή γνωστή στεφανιαία νόσο.
  2. Αναλυτική πρόγνωση ασθενών με γνωστή ή όχι στεφανιαία νόσο, όπως ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, με νεφρική δυσλειτουργία, με υπέρταση και με αυξημένη χοληστερόλη.
  3. Ολοκληρωμένο προεγχειρητικό έλεγχο των ασθενών που πρόκειται να υποβληθούν σε καρδιολογικές ή μη επεμβάσεις.
  • Stress echo με εργομετρικό ποδήλατο:

Γίνεται για διαγνωστικούς σκοπούς για διερεύνηση Δύσπνοιας, Βαλβιδοπαθειών, Υπερτροφικής Μυοκαρδιοπάθειας, για έλεγχο Βιωσιμότητας του μυοκαρδίου, αλλά και για την πρόγνωση των ασθενών.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε ότι μετά και την επιστροφή στην κανονικότητα, οφείλουμε να διαφυλάξουμε την υγεία μας, σε περίπτωση που την είχαμε παραμελήσει, λόγω των συνθηκών. Το ευρύτερο νοσοκομειακό περιβάλλον, οι οργανωμένες δομές και η εξατομικευμένη αντιμετώπιση, όπως αυτά υφίστανται και εφαρμόζονται στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, αλλά και σε όλες τις κλινικές του Ομίλου, θα πρέπει να είναι τα κριτήρια για την επιλογή μας.

Στο κάθε νοσοκομείο του Ομίλου, από πολύ νωρίς, εφαρμόστηκαν και εφαρμόζονται ειδικά μέτρα προφύλαξης από κρούσματα του COVID – 19, τα οποία επικαιροποιούνται, για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί. Με αυτόν τον τρόπο οι κλινικές μας συνεχίζουν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους, 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο, βάσει των αυστηρότερων εγκεκριμένων πρωτοκόλλων υγείας.