Επιτυχής διάσωση ακρωτηριασμένων δακτύλων ασθενούς του ΕΣΥ στο Ιατρικό Διαβαλκανικό

Το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, ανταποκρινόμενο στην επιβεβλημένη ανάγκη στήριξης των εφημεριών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αντιμετώπισε με απόλυτη επιτυχία, πολύπλοκο περιστατικό επαναιμάτωσης μετά από ακρωτηριασμό τριών δακτύλων ασθενούς, που διακομίστηκε από το ΓΝ Παπανικολάου.

Η επιτυχής επαναιμάτωση των τριών δακτύλων 35χρονου ασθενούς, μετά από ατελή μη βιώσιμο ακρωτηριασμό τους, διενεργήθηκε στο Τμήμα Μικροχειρουργικής και Χειρουργικής Χεριού του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο στήριξης των εφημεριών του ΕΣΥ, για noncovid-19 περιστατικά.

Ο ασθενής, που διακομίστηκε στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης από το ΓΝ Παπανικολάου, υπέστη ακρωτηριαστικό τραύμα του δείκτη, του μέσου και του παράμεσου  δακτύλου του στην εργασία του και παρελήφθη στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του νοσοκομείου, με ανάγγεια και τα τρία αυτά δάκτυλα.

Υποβλήθηκε σε 7ωρη χειρουργική επέμβαση επαναγγείωσης των δακτύλων από την εξειδικευμένη ομάδα της κ. Ελλάδας Παπαδογεώργου, Ορθοπαιδικό, Χειρουργό Άνω- Άκρου/Μικροχειρουργό, του κ. Νικόλαου Δανιηλίδη, Ορθοπαιδικό Χειρουργό και της αναισθησιολόγου κ. Δώρας Σαλωνίδου, στα πλαίσια της εθελοντικής και αφιλοκερδούς τους προσφοράς.

 Η επέμβαση ήταν επιτυχής, με αποτέλεσμα να διασωθούν όλα τα δάκτυλα και ο ασθενής παρακολουθείται στενά μετεγχειρητικά, λαμβάνοντας αγωγή σύμφωνα με τα παγκόσμια πρωτόκολλα, μετά από συγκολλήσεις-επαναγγειώσεις μελών.

Αξίζει να τονισθεί ότι το Τμήμα  Μικροχειρουργικής και Χειρουργικής Χεριού του Ιατρικού Διαβαλκανικού, στο οποίο ανήκει επίσης και ο καθηγητής Ορθοπαιδικής κ. Αλέξανδρος Μπερής, είναι επίσημα  πιστοποιημένο από τη FESSH ( Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Επιστημονικών Εταιρειών Χειρουργικής Χεριού)Ευρωπαϊκό Κέντρο Τραύματος Χεριού και Συγκολλήσεων. Η άρτια εκπαίδευση  και η μεγάλη εμπειρία της ομάδας, έχει προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες, συμβάλλοντας στην λειτουργική και αισθητική αποκατάσταση των ασθενών.

O Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, με αίσθηση ευθύνης και καθήκοντος απέναντι στην Ελληνική κοινωνία, συνεχίζει το πρόγραμμα συνεπικουρικών εφημεριών, στηρίζοντας το Εθνικό Σύστημα Υγείας για περιστατικά nonCovid-19.

Για τον Όμιλο του Ιατρικού Αθηνών, κορυφαία προτεραιότητα  αποτελεί πάντα η ασφάλεια των ασθενών, του προσωπικού και των ιατρών του, τηρώντας  αυστηρά όλα τα πρωτόκολλα ασφάλειας που έχουν θεσπισθεί, συμπεριλαμβανομένης της υποχρεωτικής διενέργειας μοριακού ελέγχου για τον ιό.

Covid-19
Προπληρωμή Test