Ενδαρτηριακή θρομβεκτομή

Η ενδαρτηριακή θρομβεκτομή ενδείκνυται στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Ασθενείς που ολοκλήρωσαν τον κλινικοεργαστηριακό τους έλεγχο (νευρολογική εκτίμηση, αιματολογικές εξετάσεις και απεικονιστικό έλεγχο) μετά τις 4,5 και πριν τις 6 ώρες από την έναρξη των συμπτωμάτων του εγκεφαλικού.
  • Ασθενείς στους οποίους χορηγήθηκε ενδοφλέβια θρομβολυτική ουσία εντός των 4,5 ωρών και δεν παρουσίασαν βελτίωση.
  • Ασθενείς µε αντένδειξη χορήγησης θρομβολυτικής ουσίας.
  • Ασθενείς µε απόφραξη μεγάλης αρτηρίας και απεικονιστική ανάδειξη περιοχής του εγκεφάλου που δεν έχει νεκρωθεί, αλλά κινδυνεύει.

Η ενδαρτηριακή θρομβόλυση διενεργείται στο ψηφιακό αγγειογράφο.

Μετά από παρακέντηση της μηριαίας αρτηρίας, ένας οδηγός καθετήρας (λεπτός σωλήνας διαμέτρου 2 χιλιοστών) προωθείται στην καρωτίδα αρτηρία ή στη σπονδυλική αρτηρία που τροφοδοτεί την αποφραγμένη εγκεφαλική αρτηρία.

Μέσα από τον οδηγό καθετήρα προωθείται µία συσκευή, η οποία παγιδεύει το θρόμβο, και στη συνέχεια συσκευή και θρόμβος απομακρύνονται από την αρτηρία.

Η μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί έως και 6 ώρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων του εγκεφαλικού, προσφέροντας 80% πιθανότητα διάνοιξης της αποφραγμένης αρτηρίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ