Υγεία Πάνω από Όλα - 28/09/2019, Χριστόδουλος Στεφανάδης