Παιδοχειρουργός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΒΑΣΣΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Παιδοχειρουργός
Covid-19
Προπληρωμή Test