Παιδοχειρουργός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΒΑΣΣΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Παιδοχειρουργός