Καρδιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Καρδιολογικής Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Βαρούδη Μαίρη
Καρδιολόγος