Θωρακοσκοπική χειρουργική (VATS)

Με τη βοήθεια μικρών τομών που διενεργούνται στο θωρακικό τοίχωμα, ο ιατρός έχει τη δυνατότητα να επεμβαίνει στην πάσχουσα περιοχή. Αυτό, εν μέρει, γίνεται εφικτό χάρη στην εξέλιξη της τεχνολογίας, η οποία παρέχει κάμερες που απεικονίζουν τρισδιάστατα τα ανατομικά στοιχεία στον θώρακα. Οι λεπτοί χειρουργικοί χειρισμοί με τη χρήση ενδοσκοπικών εργαλείων διασφαλίζουν την ελάχιστη δυνατή επεμβατικότητα, με αποτέλεσμα:

•       Λιγότερο πόνο για τον ασθενή
•       Μικρότερη νοσηλεία στην κλινική
•       Μικρότερα ποσοστά νοσηρότητας
•       Καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα
•       Ταχεία ανάρρωση
•       Αισθητά μειωμένο κόστος νοσηλείας

Παθήσεις που αντιμετωπίζονται με θωρακοσκοπική χειρουργική

Η Θωρακοσκοπική Χειρουργική μπορεί να κατευθύνει τη διάγνωση και τη θεραπεία παθήσεων όπως :

•       Καρκίνος του πνεύμονα, οισοφάγου, μεσοθωρακίου, διαφράγματος, θωρακικού   τοιχώματος
•       Μεταστάσεις στον πνεύμονα από κακοήθεια άλλου εξωθωρακικού  οργάνου
•       Μεσοθηλίωμα
•       Καλοήθεις ή κακοήθεις πλευριτικές συλλογές
•       Λεμφαδενοπάθεια μεσοθωρακίου
•       Καλοήθεις ή κακοήθεις παθήσεις του θύμου αδένα (πχ θυμώματα)
         Καλοήθεις παθήσεις των πνευμόνων (πχ εμφυσηματική νόσος, πνευμονική ίνωση)
•       Καλοήθεις παθήσεις του διαφράγματος και του θωρακικού τοιχώματος
•       Χρόνια ή οξεία περικαρδίτιδα
•       Κύστεις πνευμόνων, οισοφάγου, μεσοθωρακίου, διαφράγματος, παρακαρδιακές
•       Εμπύημα θώρακα, απόστημα πνεύμονα
•       Μεσοθωρακίτιδα
•       Πνευμοθώρακας - Αιμοθώρακας - Βρογχιεκτασίες - Bullae
•       Σύνδρομο υπεριδρωσίας
•       Παράλυση ημιδιαφράγματος
•       Κοιλιακή ταχυκαρδία - Κοιλιακή μαρμαρυγή
•       Σύνδρομο υποκλοπής μαστικής

Χειρουργεία με θωρακοσκοπική χειρουργική

Τα Xειρουργεία που μπορούν να πραγματοποιηθούν θωρακοσκοπικά είναι:

•       Λοβεκτομή, Διλοβεκτομή, Πνευμονεκτομή
•       Βιοψίες όγκων πνεύμονα, μεσοθωρακίου, υπεζωκότα
•       Τμηματεκτομή πνεύμονα
•       Θυμεκτομή
•       Μεταστασεκτομή
•       Αφαίρεση όγκων θωρακικού τοιχώματος και μεσοθωρακίου
•       Εκτομή κύστεων
•       Εκτομή λεμφαδένων μεσοθωρακίου
•       Απολίνωση θωρακικού πόρου
•       Lung Volume Reduction Surgery
•       Παροχέτευση εμπυήματος, αποφλοίωση πνεύμονα
•       Παροχέτευση μεσοθωρακίτιδας
•       Παροχέτευση αιμοθώρακα
•       Πλευροδεσία
•       Αποκατάσταση ή πτύχωση διαφράγματος
•       Θερμική εξάχνωση (ablation) των ανεγχείρητων όγκων του πνεύμονα με MicroWave κύματα
•       Χημικό ablation παρασυμπαθητικού - Συμπαθεκτομή
•       Περικαρδιο-υπεζωκοτικό παράθυρο