Χειρουργός Ουρολόγος, Διευθυντής Α' Ουρολογικής Κλινικής, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

Ρομποτική Κυστεκτομή για Καρκίνο της Ουροδόχου Κύστης

Γράφει ο Απόστολος Λαμπανάρης, Χειρουργός Ουρολόγος, Διευθυντής Α' Ουρολογικής Κλινικής, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

Ο καρκίνος της ουροδόχου κύστης αποτελεί το 3% όλων των κακοηθειών και είναι από τους συχνότερους όγκους στην Ουρολογία. Αντιμετωπίζεται με διάφορες θεραπευτικές επιλογές αναλόγως με το στάδιο της νόσου (επιφανειακός ή διηθητικός). Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα περιστατικά αντιμετωπίζονται χειρουργικά, αλλά αναλόγως με τον τύπο του καρκίνου, μπορεί να υπάρξει συνδυασμός και με άλλες θεραπείες όπως ακτινοβολία,  χημειοθεραπεία, ενδοκυστική υπερθερμική χημειοθεραπεία HIVEC. 

Εάν είναι αναγκαία η χειρουργική αφαίρεση της κύστης, πάντα ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ασθενούς, μπορεί να διενεργηθεί μερική κυστεκτομή με ή χωρίς την επανεμφύτευση ουρητήρα, ή ριζική κυστεκτομή με τη δημιουργία ορθότοπης εγκρατούς νεοκύστης.

Η Ριζική Κυστεκτομή, αποτελεί την κύρια θεραπεία για την αντιμετώπιση του καρκίνου της ουροδόχου κύστης όταν υπάρχουν σαφή στοιχεία ότι ο καρκίνος έχει εισχωρήσει στο μυϊκό τοίχωμα της κύστης (διηθητικός). Περιλαμβάνει την ταυτόχρονη δημιουργία ορθότοπης εγκρατούς νεοκύστης, προκειμένου να αποθηκεύονται και να βρίσκουν έξοδο τα ούρα από το σώμα. Σε περιπτώσεις που αυτό δεν είναι εφικτό, να γίνεται εκτροπή των ούρων στο κοιλιακό τοίχωμα και τα ούρα συλλέγονται σε ειδικό σάκο.

Η ριζική κυστεκτομή, μέχρι πρόσφατα γινόταν με τη κλασική ανοικτή χειρουργική, με μία μεγάλου μήκους τομή στην κοιλιακή χώρα. Η λαπαροσκοπική χειρουργική, παρ΄ ότι είναι ελάχιστα επεμβατική, περιορίζει τον πλήρη έλεγχο του χειρουργικού πεδίου από τον χειρουργό, σε σύγκριση με το ανοιχτό χειρουργείο.

Η Ρομποτική Ριζική Κυστεκτομή

Η ρομποτική ριζική κυστεκτομή αποτελεί επανάσταση στη χειρουργική της ουροδόχου κύστης με ισάξιο ογκολογικό αποτέλεσμα με αυτό της ανοιχτής χειρουργικής και με πολύ σημαντικά οφέλη για τον/ την ασθενή.

Η επέμβαση γίνεται στην αίθουσα του ρομποτικού συστήματος DΑ VINCI με γενική νάρκωση. Περιλαμβάνει την αφαίρεση ολόκληρης της ουροδόχου κύστης καθώς και των όμορων λεμφαδένων ή οργάνων τα οποία έχουν διηθηθεί από καρκίνο. Τέτοια όργανα είναι ο προστάτης και οι σπερματοδόχες κύστεις.

Ακολουθεί η δημιουργία νέας κύστης από τμήμα εντέρου ώστε ο ασθενής να ουρεί φυσιολογικά ή σε περιπτώσεις που αυτό δεν είναι εφικτό, να γίνεται εκτροπή των ούρων στο κοιλιακό τοίχωμα και τα ούρα συλλέγονται σε ειδικό σάκο.

Η ρομποτική ριζική κυστεκτομή είναι μία πολύ απαιτητική επέμβαση που απαιτεί πολύ καλούς χειρισμούς με το ρομποτ. Τα ογκολογικά αποτελέσματα είναι εξαιρετικά.

Τα πλεονεκτήματα της ρομποτικής ριζικής κυστεκτομής είναι:

 • Επέμβαση με πολύ μικρές τομές,
 • Μεγέθυνση της εικόνας κατά 10 έως 15 φορές και καλύτερος φωτισμός για το βέλτιστο οπτικό πεδίο στον Ουρολόγο Χειρουργό,
 • Μικρός χρόνος νοσηλείας (4-5 μέρες),
 • Ελάχιστος πόνος,
 • Μειωμένη πιθανότητα λοίμωξης,
 • Ελάχιστη απώλεια αίματος και μηδενική μετάγγιση,
 • Γρήγορη ανάρρωση από την επέμβαση,
 • Γρήγορη επιστροφή στη φυσιολογική δραστηριότητα,
 • Μηδαμινές μετεγχειρητικές επιπλοκές που σχετίζονται με το τραύμα, όπως διαπύηση, διάσπαση, κήλη, χρόνιος πόνος, δύσμορφη ουλή κλπ.
 • Σημαντικά μικρότερη καρδιαγγειακή και αναπνευστική επιβάρυνση.
 • Δυνατότητα αντιμετώπισης ασθενών με επιβαρυμένο ιατρικό ιστορικό.

Το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης εγκατέστησε πρώτο στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα το Ρομποτική Σύστημα DA VINCI, παρέχοντας στους πιστοποιημένους στην ρομποτική τεχνική Ουρολόγους Χειρουργούς, τη δυνατότητα να διαθέτουν σήμερα τη μεγαλύτερη εμπειρία στην ριζική ή μερική νεφρεκτομή για όγκους νεφρού.

Ιατρός

Χειρουργός Ουρολόγος, Διευθυντής Α' Ουρολογικής Κλινικής, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης