Χειρουργός Θώρακος-Καρδιάς, Διευθυντής Καρδιο-Θωρακοχειρουργικής Κλινικής, Εξειδικευμένος στη Ρομποτική Θωρακοχειρουργική, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

RATS: Ρομποτική, η επόμενη μέρα στη θωρακοχειρουργική

Dr Κοσμάς Τσακιρίδης, MD, PhD, FEBTS

Διευθυντής ΚαρδιοΘωρακοχειρουργικής Κλινικής, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

Εξειδικευθείς στη Ρομποτική Θωρακοχειρουργική

Η εξέλιξη στη θωρακοχειρουργική ακούει στο όνομα Robotic Assisted Thoracic Surgery (RATS) και αφορά στις ρομποτικά υποβοηθούμενες επεμβάσεις στον θώρακα. Πρόκειται για μια μέθοδο σχετικά διαδεδομένη σε παγκόσμιο επίπεδο. Εντούτοις στη χώρα μας εφαρμόζεται από εντυπωσιακά περιορισμένο αριθμό θωρακοχειρουργών, καθώς είναι μια τεχνική που απαιτεί ειδικά προσόντα και ξεχωριστή εκπαίδευση. Η ομάδα μας στην Καρδιο-Θωρακοχειρουργική Κλινική στο Ιατρικό ∆ιαβαλκανικό Θεσσαλονίκης έχει πιστοποιηθεί από την αρμόδια εταιρεία για τη δυνατότητα διενέργειας θωρακοχειρουργικών επεμβάσεων με το ρομποτικό σύστημα DaVinci.

Η ρομποτική έρχεται λοιπόν να αφήσει το αποτύπωμά της και στην θωρακοχειρουργική, κερδίζοντας τα τελευταία χρόνια έδαφος, με εφαρμογές σε όλο το εύρος των επεμβάσεων του θώρακα, τόσο για καλοήθεις όσο και για κακοήθεις παθήσεις. Εκτομές πνευμονικού παρεγχύματος, θυμεκτομές, αφαίρεση όγκων μεσοθωρακίου, βιοψίες ενδοθωρακικών μαζών, παροχέτευση συλλογών, πλευροδεσία, πνευμοθώρακας είναι ενδεικτικά κάποιες από τις επεμβάσεις που πραγματοποιούνται με τη ρομποτική τεχνολογία.

Οφέλη για τον χειρουργό και τον ασθενή

Η ρομποτική θωρακοχειρουργική είναι η πλέον σύγχρονη εξέλιξη της ελάχιστα επεμβατικής θωρακοχειρουργικής, με σημαντικά οφέλη για τον χειρουργό και τον ασθενή. Ο μεν χειρουργός αποκτά μεγαλύτερη ευελιξία κινήσεων και μπορεί να κάνει λεπτούς χειρισμούς, ο δε ασθενής βιώνει ένα σαφώς ευκολότερο χειρουργείο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ανάρρωσή του.

Τα οφέλη είναι πολλαπλά και αφορούν:

 • Μεγαλύτερη ακρίβεια κατά την επέμβαση.
 • Τρισδιάστατη απεικόνιση του χειρουργικού πεδίου και μάλιστα με υψηλή ευκρίνεια
 • ∆ιενέργεια του χειρουργείου από μικρές οπές
 • ∆υνατότητα κίνησης και στροφής των εργαλείων 360 μοίρες λόγω της εργονομίας των ρομποτικών εργαλείων που δύνανται να κινηθούν σε τρεις διαστάσεις και με γωνίες μεγαλύτερες από αυτές του ανθρώπινου χεριού.
 • Ελάχιστος μετεγχειρητικός πόνος (υπάρχει σαφώς μικρότερη πίεση στα μεσοπλεύρια διαστήματα σε σχέση με τις κλασικές θωρακοσκοπικές μεθόδους).
 • Ελάχιστη απώλεια αίματος.
 • Ταχύτερη ανάρρωση.
 • Περιορισμός των επιπλοκών τόσο κατά τη διάρκεια του χειρουργείου όσο και μετεγχειρητικά.
 • Λιγότερο προεγχειρητικό άγχος για τους ασθενείς και ιδιαίτερα για αυτούς που έχουν μεγαλύτερο φόβο του χειρουργείου.
 • Μικρότερος χρόνος νοσηλείας με άμεσο επακόλουθο το οικονομικό όφελος τόσο για τον ασθενή όσο και για το σύστημα υγείας της χώρας μας.
 • Καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα, χάρη στην απουσία μεγάλων τομών.

Η ρομποτικά υποβοηθούμενη θωρακοχειρουργική προσφέρει όλα τα οφέλη της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής και επιπλέον μεγαλύτερο εύρος ευελιξίας σε απλές ή σύνθετες επεμβάσεις. ∆ίνει επίσης τη δυνατότητα να ξεπεραστούν όλοι οι περιορισμοί της κλασικής θωρακοσκοπικής τεχνικής, παρέχοντας ευχερή πρόσβαση σε όλα τα ανατομικά στοιχεία, με αποτέλεσμα την ακριβέστερη και ασφαλέστερη χειρουργική θεραπεία. Η μετεγχειρητική παρακολούθηση των ασθενών ξεπερνά την πενταετία (σύμφωνα με το πρωτόκολλο της ομάδας μας), ενώ η ποιότητα της ζωής τους αλλάζει ριζικά. Αυτό είναι αποτέλεσμα της άριστης συνεργασίας της ομάδας με τον θεράποντα ιατρό.

Ιατρός

Χειρουργός Θώρακος-Καρδιάς, Διευθυντής Καρδιο-Θωρακοχειρουργικής Κλινικής, Εξειδικευμένος στη Ρομποτική Θωρακοχειρουργική, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης