Χειρουργός Θώρακος-Καρδιάς, Διευθυντής Καρδιο-Θωρακοχειρουργικής Κλινικής, Εξειδικευμένος στη Ρομποτική Θωρακοχειρουργική, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
Χειρουργός Θώρακος - Καρδιάς