Χειρουργός Θώρακος-Καρδιάς, Διευθυντής ΚαρδιοΘωρακοΧειρουργικής Κλινικής, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
Χειρουργός Θώρακος - Καρδιάς