ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
Χειρουργός Θώρακος - Καρδιάς