Πρόγραμμα διαδερμικής εμφύτευσης αορτικής βαλβίδας (TAVI)

Μία από τις τέσσερις βαλβίδες της καρδιάς είναι η αορτική βαλβίδα, μέσω της οποίας διοχετεύεται το αίμα από την καρδιά σε ολόκληρο το σώμα.

Όταν η αορτική βαλβίδα παρουσιάσει σοβαρή στένωση εμφανίζονται συμπτώματα όπως εύκολη κόπωσηδύσπνοιαπόνος στο στήθος και σε ορισμένες περιπτώσεις τάση λιποθυμίας. Η ενδεδειγμένη θεραπεία είναι η αντικατάσταση της βαλβίδας, η οποία γίνεται είτε με κλασσικό ανοιχτό χειρουργείο είτε διαδερμικά, χωρίς χειρουργική τομή (TAVI).

H μέθοδος της διαδερμικής αντικατάστασης αορτικής βαλβίδας (TAVI) προορίζεται για ασθενείς προχωρημένης ηλικίας ή για ασθενείς υψηλού χειρουργικού κινδύνου.

Η επέμβαση πραγματοποιείται στο αιμοδυναμικό εργαστήριο με ήπια αναισθησία, και διαρκεί περίπου 2 ώρες. Η εμφύτευση της καινούργιας βαλβίδας γίνεται με ειδικό σύστημα καθετήρων δια μέσου της μηριαίας αρτηρίας.

Ο χρόνος νοσηλείας διαρκεί συνολικά 3-5 περίπου ημέρες και επιμερίζεται σε 1-2 ημέρες στην εντατική, και  2-3 ημέρες στο θάλαμο νοσηλείας, ενώ εξατομικεύεται κατά περίπτωση.