Αιματολόγος, Διευθύντρια Αιματολογικής Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Πηγαδίτου Άννα
Αιματολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test