Πλαστικός Χειρουργός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Παπαϊωάννου Πρόδρομος
Πλαστικός Χειρουργός