Ωτοπλαστική (Διόρθωση αυτιών)

Η ωτοπλαστική αποτελεί συνήθη πλαστική χειρουργική πράξη, κατά την οποία επιδιώκεται η αντιμετώπιση αισθητικών και λειτουργικών προβλημάτων που εμφανίζονται συνήθως στη μορφή και το σχήμα των αυτιών.

Οι επεμβάσεις αφορούν περιστατικά, όπου τα αυτιά είναι πεταχτά και η ατέλεια τους αποδίδεται στη δυσπλασία του πτερυγίου.

Οι ατέλειες εμφανίζονται από την παιδική ηλικία, αποδίδονται συνήθως σε κληρονομικούς λόγους και είναι καλό να αντιμετωπίζονται σε μικρότερες ηλικίες.

Η επέμβαση έχει σα στόχο τη μόνιμη αλλαγή του σχήματος, την αντιμετώπιση της δυσμορφίαςεπαναφορά της συμμετρίας ώστε το αυτί να εμφανίζεται σε φυσιολογική μορφή.

Εφαρμογές

Οι επεμβάσεις γίνονται με τοπική αναισθησία και δεν απαιτείται παραμονή σε κλινική.

Διενεργούνται μικρές τομές στην πίσω πλευρά του αυτιού, για την αφαίρεση ή εξασθένιση του χόνδρου που υπερτροφεί στην περιοχή της κόχης.

Τα αποτελέσματα είναι μόνιμα, πολύ ικανοποιητικά με ελάχιστο ποσοστό υποτροπών.

Οι τομές δεν είναι ορατές, λόγω της θέσης που πραγματοποιούνται και εξαφανίζονται ολοσχερώς μετά από έξι έως οχτώ μήνες.

Ο μετεγχειρητικός πόνος αντιμετωπίζεται εύκολα με απλά αναλγητικά.

Σε ασθενείς μικρής ηλικίας η επέμβαση θεωρείται αναγκαία, για καθαρά ψυχολογικούς λόγους, ενώ προτείνεται η γενική αναισθησία, στο ενδεχόμενο μη συνεργασίας του νεαρού ατόμου με τους θεράποντες ιατρούς.

Covid-19
Προπληρωμή Test