Αιματολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Μαρινάκη Παυλίνα
Αιματολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test