Λαπαροσκόπηση

Με την πάροδο των χρόνων και την πρόοδο της ιατρικής, σήµερα, χειρουργούνται λαπαροσκοπικά και ασθενείς µεγαλύτερης ηλικίας. Η λαπαροσκόπηση επιτυγχάνει ακριβώς τους ίδιους χειρουργικούς στόχους, όπως ακριβώς και η ανοιχτή χειρουργική, αλλά µε ελάχιστο τραυματισμό για το σώµα. Η ελάχιστα επεµβατική προσέγγιση είναι ο λόγος που η λαπαροσκόπηση είναι τόσο καλά αποδεκτή, καθιερωμένη και δημοφιλής. Πιο συνοπτικά, τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκόπησης είναι:

  • Μικρότερο τραύµα,
  • Λιγότερες ουλές (αισθητικοί λόγοι),
  • Λιγότερος πόνος,
  • Λιγότερο άγχος,
  • Μειωμένη παραµονή στο νοσοκοµείο / ταχύτερη ανάρρωση,
  • Επιστροφή στην εργασία σε σύντοµο χρονικό διάστηµα.

Με βεβαιότητα µπορούµε να πούµε ότι η φιλοσοφία ενός χειρουργού απέναντι στον πάσχοντα από νοσογόνο παχυσαρκία είναι ότι ο κάθε ασθενής είναι µοναδικός και γι’ αυτό το λόγο δεν υπάρχει συνταγή στις επεµβάσεις. Η επιλογή της επέμβασης και του χρόνου πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στις βιολογικές του απαιτήσεις.

Προηγουμένως, ο ασθενής πρέπει να ενημερωθεί σωστά και µε λεπτομέρειες ώστε να κατανοήσει το µηχανισµό, µε τον οποίο λειτουργεί η επέμβαση, και να γίνει σωστή προεγχειρητική εκτίµηση.

Είναι εξαιρετικά σηµαντική και η µετεγχειρητική παρακολούθηση των ασθενών, οι οποίοι, για τουλάχιστον δύο χρόνια, πρέπει να βλέπουν το γιατρό τους για παρακολούθηση της κατάστασης της υγείας τους, διατροφικές συμβουλές και αντιμετώπιση όλων των ερωτημάτων που συνάδουν µε την καινούργια κατάσταση του σώµατος και της υγείας τους.

Μία πολύ συχνή ερώτηση είναι εάν ο ασθενής θα χρειαστεί επεµβάσεις αποκατάστασης, όπως π.χ. κοιλιοπλαστική µετά την απώλεια βάρους. Αυτό δεν είναι προβλέψιµο µε βεβαιότητα και θα διαπιστωθεί µετά από τουλάχιστον δύο χρόνια, όταν δηλαδή ο ασθενής θα έχει χάσει όλο του το περιττό βάρος. Αυτή η χειρουργική πράξη απαιτεί εξειδικευμένο πλαστικό χειρουργό, ο οποίος θα ξαναδώσει στο σώµα την αρµονία του.

Είναι αναγκαίο ο ασθενής να αισθάνεται ότι η πόρτα του γιατρού του είναι πάντα ανοικτή και η οµάδα του έµπειρη και ευγενική. Με αυτόν τον τρόπο απαλλάσσεται από το άγχος των µικροπροβληµάτων, έχοντας πάντα µία υπεύθυνη απάντηση σε όλα του τα ερωτήματα και µία καλή συμβουλή για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του.