Καρδιοχειρουργός, Διευθυντής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής & Κέντρου Χειρουργικής Πάλλουσας Καρδιάς, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Κωτσής Βασίλειος
Καρδιοχειρουργός
Covid-19
Προπληρωμή Test